Celekoksyb do zapobiegania sporadycznym gruczolakom jelita grubego ad 6

Szacowana skumulowana częstość wykrywania jednego lub więcej gruczolaków wynosiła 60,7 procent w grupie placebo, 43,2 procent w grupie otrzymującej 200 mg celekoksybu dwa razy dziennie i 37,5 procent w grupie otrzymującej 400 mg celekoksybu dwa razy dziennie. Odpowiada to współczynnikowi ryzyka wynoszącemu 0,67 (przedział ufności 95%, 0,59 do 0,77) w grupie 200 mg i 0,55 (przedział ufności 95%, 0,48 do 0,64) w grupie 400 mg. Terapia celekoksybem wiązała się ze zmniejszeniem liczby zaawansowanych gruczolaków; 99 pacjentów w grupie placebo miało co najmniej jeden zaawansowany gruczolak w ciągu trzech lat, w porównaniu z 44 pacjentami w grupie otrzymującej 200 mg celekoksybu dwa razy dziennie i 35 pacjentów w grupie otrzymującej 400 mg celekoksybu dwa razy dziennie. Szacowana skumulowana częstość występowania zaawansowanych gruczolaków wynosiła 17,2% u pacjentów otrzymujących placebo, 7,8% u pacjentów leczonych 200 mg celekoksybu dwa razy na dobę i 6,3% u pacjentów leczonych 400 mg celekoksybu dwa razy na dobę, co odpowiada współczynnikowi ryzyka wynoszącemu 0,43 ( 95% przedział ufności, 0,31 do 0,61) w grupie 200 mg i 0,34 (przedział ufności 95%, 0,24 do 0,50) w grupie 400 mg. Analizy podgrup pod kątem użycia lub niewykorzystania niskiej dawki aspiryny dały podobne wyniki (Tabela 2).
Rysunek 2. Rysunek 2. Podsumowanie wyników skuteczności podczas trzyletniego okresu po Randomizacji. W przypadku 2035 pacjentów poddanych randomizacji panel A przedstawia szacunkową skumulowaną częstość występowania gruczolaków lub zaawansowanych gruczolaków wykrytych w ciągu trzech lat po randomizacji. Najwyższy punkt każdego paska wskazuje odsetek pacjentów z wykrytym gruczolakiem, a dolna część każdego paska wskazuje proporcję z zaawansowanymi gruczolakami. Dla wszystkich gruczolaków, P <0,001 dla porównania z placebo dla obu dawek leku. Zaawansowane zmiany chorobowe zidentyfikowano u 17,2% pacjentów przyjmujących placebo, 7,8% pacjentów przyjmujących 200 mg celekoksybu dwa razy na dobę i 6,3% pacjentów przyjmujących 400 mg celekoksybu dwa razy na dobę. Panel B pokazuje średnie zmniejszenie obciążenia adenoma (określone jako suma średnicy wszystkich gruczolaków) związane z leczeniem u wszystkich 819 pacjentów, u których w ciągu trzech lat po randomizacji wykryto nawrotowe gruczolaki.
W trakcie trzyletniego badania obciążenie gruczolakami było mniejsze wśród pacjentów przyjmujących celekoksyb niż wśród osób otrzymujących placebo. U pacjentów otrzymujących placebo średni ciężar gruczolaka (. SE) wynosił 1,3 . 0,1 cm, w porównaniu z 1,0 . 0,1 cm u pacjentów otrzymujących 200 mg celekoksybu dwa razy na dobę (p = 0,004) i 0,9 . 0,1 cm u osób otrzymujących 400 mg celekoksyb dwa razy dziennie (P = 0,002) (rysunek 2).
Zmienne kliniczne mierzone podczas badań fizycznych podczas badania wykazały zwiększone ciśnienie krwi u pacjentów w grupach celekoksybu, ze zmianą od wartości wyjściowej do 3 w średnim ciśnieniu krwi wynoszącym -1,6 / -3,0 mm Hg w grupie placebo, + 1,0 / -1,2 mm Hg u pacjentów przyjmujących 200 mg celekoksybu dwa razy na dobę i + 3,6 / -1,0 mm Hg u pacjentów przyjmujących 400 mg celekoksybu dwa razy na dobę (P <0,001 i P = 0,01 dla porównania połączonych grup celekoksybu z placebo grupa odpowiednio ciśnienia skurczowego i rozkurczowego) [więcej w: badania przed zajściem w ciążę, zespoły genetyczne wykaz, odbudowa zęba włóknem szklanym ] [więcej w: euphorbium ulotka, fryda cennik, łukowiec chełm ]