Celekoksyb do zapobiegania sporadycznym gruczolakom jelita grubego ad 7

Nie obserwowano zmian związanych z lekiem w stężeniach kreatyniny, aminotransferazy alaninowej lub hemoglobiny w surowicy. Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych po losowaniu. Przynajmniej jedno zdarzenie niepożądane zgłoszono u 617 pacjentów w grupie placebo (91,3%), 645 pacjentów otrzymujących 200 mg celekoksybu dwa razy na dobę (94,4%) i 635 pacjentów otrzymujących 400 mg celekoksybu dwa razy na dobę (94,9%) ( Tabela 3). Przynajmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane odnotowano u 18,8% pacjentów w grupie placebo, w porównaniu z 20,4% osób otrzymujących 200 mg celekoksybu dwa razy na dobę (współczynnik ryzyka, 1,1; przedział ufności 95%, 0,9 do 1,3; P = 0,5) i 23,0 procent osób otrzymujących 400 mg celekoksybu dwa razy dziennie (stosunek ryzyka, 1,2; 95% przedział ufności, 1,0 do 1,5; P = 0,06) (Tabela 3 i Dodatek dodatkowy, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Jeden pacjent w grupie placebo miał krwawienie 3. stopnia po polipektomii – poważne powikłanie wynikające z kolonoskopii.
Nieznane przypadki zaburzeń czynności nerek i nadciśnienia tętniczego, owrzodzenie i krwotok z przewodu pokarmowego oraz zaburzenia sercowo-naczyniowe analizowano oddzielnie. Nie zaobserwowano stałej tendencji związanej z dawką w kierunku zwiększonej częstości występowania zaburzeń czynności nerek i nadciśnienia tętniczego lub owrzodzenia żołądkowo-jelitowego i krwawienia, chociaż użytkownicy kwasu acetylosalicylowego przypisani do grupy otrzymującej celekoksyb wykazywali tendencję do zwiększonego owrzodzenia i krwotoku z przewodu pokarmowego.
Zgłaszano wcześniej występowanie zdarzeń niepożądanych sercowo-naczyniowych u uczestników badania APC, zgodnie z wcześniejszą analizą ocenionych ciężkich zdarzeń niepożądanych, 10 i zaktualizowano je ostatecznymi danymi z badania (Tabela 3). Analiza wykazała zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych (tj. Śmierci spowodowanej przyczynami sercowo-naczyniowymi, zawału mięśnia sercowego niezakończonego zgonem, udaru lub niewydolności serca) wśród osób otrzymujących celekoksyb, przy współczynnikach ryzyka 2,6 (przedział ufności 95%, 1,1 do 6,1) i 3,4 (Przedział ufności 95%, od 1,5 do 7,9) odpowiednio dla kohort o niskiej i dużej dawce. Absolutna wielkość ryzyka była największa u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiły zdarzenia sercowo-naczyniowe, jednak nie obserwowano związku pomiędzy incydentami sercowo-naczyniowymi w punkcie wyjściowym i podczas badania u pacjentów otrzymujących celekoksyb. Pacjenci, którzy weszli do badania z przebytym zawałem mięśnia sercowego, udarem, zastoinową niewydolnością serca lub dusznicą bolesną, mieli 3,0 procent przypadków poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, jeśli przyjmowali placebo i 8,8 procent przypadków, jeśli przyjmowali celekoksyb w dowolnej dawce (współczynnik ryzyka dla porównanie z placebo, 3,0; przedział ufności 95%, 0,9 do 10,4). Wśród pacjentów bez tych czynników ryzyka na początku badania, 0,7 procent osób z grupy placebo miało poważny incydent sercowo-naczyniowy, w porównaniu z 2,1 procentami pacjentów z grupy celekoksybu (współczynnik ryzyka, 3,0, 95 procent przedziału ufności, 1,0 do 8,7). Oszacowana analiza danych dotyczących poważnych zdarzeń niepożądanych zasadniczo zgadzała się z nieoceniającymi doniesieniami śledczymi o poważnych zdarzeniach niepożądanych związanych z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi.
Dyskusja
Dotychczasowe próby modyfikacji ryzyka wystąpienia sporadycznych gruczołów podczas interwencji dietetycznych okazały się w dużej mierze nieskuteczne, 16,17 chociaż suplementacja wapniem i witaminą D wykazała niewielką korzyść.18-20 Randomizowane próby aspiryny wykazały bardziej znaczący efekt chemoprewentywny, z redukcją około 20%. procent wśród pacjentów, u których rozwinęły się nawroty gruczołów.4-6 Te odkrycia są nieco łagodzone przez obserwację w jednym badaniu, że aspiryna o małej dawce, ale nie w dużej dawce, ma działanie przeciwnowotworowe.4 Badaliśmy kohortę wysokiego ryzyka dla jelita grubego. nowotworów, o czym świadczy 60,7 procent występowania nowo wykrytych gruczolaków w grupie placebo w ciągu trzech lat i 17,2 procent przypadków zaawansowanych zmian
[więcej w: determinanty zdrowia definicja, ceny rezonansu magnetycznego, dyżury aptek ostrów wlkp ]
[podobne: dyżury aptek ostrów wlkp, kadex radom, liszaj rumieniowaty ]