Celekoksyb do zapobiegania sporadycznym gruczolakom jelita grubego ad

COX-2 pośredniczy w wytwarzaniu prostaglandyny E2 (PGE2) w tkankach nabłonkowych, powodując aktywację szlaków sygnałowych, które sprzyjają proliferacji komórek i hamują śmierć komórek .7,8 Selektywne inhibitory COX-2, takie jak celekoksyb, zostały pierwotnie opracowane do leczenia bólu i stanu zapalnego. U pacjentów z rodzinną polipowatością gruczolakowatą, celekoksyb (Celebrex) również wykazywał działanie przeciwnowotworowe.9 Przeprowadziliśmy randomizowane badanie, aby ustalić, czy celekoksyb zapobiega również sporadycznym gruczolakom jelita grubego. Metody
Projekt badania
Zapobieganie gruczolakom z próbą Celecoxib (APC) było randomizowanym, kontrolowanym placebo testem, aby sprawdzić, czy celekoksyb zmniejsza występowanie endoskopowo wykrytych gruczolaków jelita grubego. Zbadaliśmy bezpieczeństwo i skuteczność przeciwnowotworową 200 mg celekoksybu dwa razy na dobę, 400 mg celekoksybu dwa razy na dobę i placebo. Randomizacja była rozwarstwiona na podstawie użycia lub niewykorzystania niskiej dawki aspiryny (325 mg lub mniej co drugi dzień lub 162,5 mg lub mniej każdego dnia) i miejsca klinicznego. W badaniu wzięły udział 91 ośrodków klinicznych (72 w Stanach Zjednoczonych, 8 w Australii, 10 w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii). Protokół badania został zatwierdzony przez komisję ds. Ludzkich w każdym miejscu. Wszyscy pacjenci przed rejestracją wyrazili pisemną świadomą zgodę. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo dwa razy w roku dokonała przeglądu miesięcznych danych dotyczących bezpieczeństwa oraz danych dotyczących skuteczności. Wszystkie kolonoskopie badawcze zostały wykonane przez gastroenterologów związanych z badaniem APC. Badanie APC zostało sfinansowane przez National Cancer Institute i firmę Pfizer, w ramach umowy dotyczącej badań klinicznych z National Cancer Institute. Badanie APC było wspólnym wysiłkiem kierowanym przez komitet sterujący ds. Badań składający się z głównego badacza, urzędnika projektu Narodowego Instytutu Raka i przedstawiciela firmy Pfizer. Komitet sterujący w badaniu APC kierował wszystkimi aspektami badania, w tym jego projektowaniem, gromadzeniem danych, analizą danych i przygotowaniem manuskryptu. Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i prawdziwość analizy danych i danych.
Rekrutacja i losowanie
Personel klinik zidentyfikował kwalifikujących się uczestników badania, przeglądając zapisy kolonoskopii podczas rekrutacji od listopada 1999 r. Do marca 2002 r. Uczestnicy w chwili rejestracji byli w wieku od 31 do 88 lat i niedawno zostali poddani kolonoskopowemu usunięciu gruczolaków jelita grubego i byli narażeni na wysokie ryzyko nawracające gruczolaki na podstawie historii wielu gruczolaków lub usunięcia pojedynczego gruczolaka o średnicy powyżej 5 mm. W ciągu sześciu miesięcy przed naborem kwalifikowani pacjenci przeszli pełną kolonoskopię z usunięciem wszystkich polipów, z których jeden lub więcej było gruczolakiem potwierdzonym histologicznie.
Pacjenci byli skłonni do powstrzymania się od długotrwałego stosowania NLPZ (zdefiniowanego jako ponad 21 dni stosowania na rok) lub inhibitorów COX-2, z wyjątkiem niskiej dawki aspiryny, na czas trwania badania. Pacjenci, którzy nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego na początku badania, byli zmuszeni powstrzymać się od przyjmowania go podczas badania.
Kryteria wykluczenia obejmowały historię rodzinnej polipowatości gruczolakowatej, dziedzicznego niepolipowatego raka okrężnicy, zapalnej choroby jelit lub resekcję jelita grubego innego niż wycięcie wyrostka robaczkowego
[przypisy: kartoflarnia toruń, co zrobić przed oddaniem krwi, badania przed zajściem w ciążę ]
[przypisy: kartoflarnia toruń, pantamed olsztyn, szrot dobrzyniewo ]