Genetyka molekularna w diagnostyce raka

Molekularne techniki biologiczne pomogły zdefiniować zmiany genetyczne i biochemiczne leżące u podstaw wielu chorób ludzi. Ta nowa technologia zidentyfikowała specyficzne sekwencje DNA związane z chorobami genetycznymi i uczyniła detekcję nośnika i rutynową diagnozę prenatalną. Sondy molekularne są również szeroko stosowane do szybkiej i specyficznej identyfikacji czynników zakaźnych oraz w różnych aspektach medycyny sądowej. Jednak wgląd uzyskany dzięki biologii molekularnej w prawidłowy wzrost i różnicowanie komórek, spowodował ogromne zainteresowanie zmianami genetycznymi jako diagnostycznymi markerami złośliwej transformacji i progresji. Już teraz wiedza na temat relacji onkogenów i genów supresorowych do różnych nowotworów limfoidalnych i nowotworów, takich jak retinoblastoma, dostarczyła lekarzom nie tylko zrozumienia molekularnej patogenezy tych nowotworów, ale także przydatnych narzędzi diagnostycznych. Dyscyplina patologii molekularnej pojawia się szybko, a patolodzy i praktycy odpowiedzialni za diagnozowanie i leczenie raka muszą wiedzieć, w jaki sposób zasady i techniki biologii molekularnej są stosowane do ich specjalności. Genetyka molekularna w diagnostyce nowotworów rozwiązuje te problemy. Aby zrealizować to zadanie, dr Cossman zgromadził 47 innych współpracowników, z których wielu jest dobrze rozpoznawanych za swoją pracę w molekularnych podstawach onkologii i patologii. Książka podzielona jest na 26 rozdziałów, z których pierwszych 8 stanowi wstęp do molekularnych podstaw genetycznych raka i technik biologii molekularnej w patologii diagnostycznej. Mimo że te rozdziały są zwięzłe i wyraźnie napisane, czytelnik, który ma niewielkie lub żadne pochodzenie w biologii molekularnej, może uznać wcześniejszą recenzję tego przedmiotu za pomocną. Książka następnie podchodzi do patologii molekularnej różnych specyficznych zaburzeń w spójny i uporządkowany sposób. Siedem rozdziałów poświęconych jest przeglądowi biologii molekularnej nowotworów hematologicznych oraz diagnostycznemu zastosowaniu tej wiedzy. W pozostałych 11 rozdziałach dokonano przeglądu molekularnych aspektów wybranych guzów litych (w tym piersi, obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, gruczołów dokrewnych, jelita grubego i płuc) i omówiono wykrywanie wirusa brodawczaka ludzkiego. Chociaż niektóre rozdziały są bardziej szczegółowe niż inne, wszystkie postępują zgodnie z tym samym ogólnym formatem w trakcie dyskusji w tle dotyczącej patogenezy molekularnej określonego zaburzenia z uwzględnieniem jego molekularnych cech diagnostycznych, a następnie sekcji podsumowującej. Listy referencyjne na końcu rozdziałów są obszerne i ułożone alfabetycznie według autora, z pełnymi tytułami. Korzystanie z tabel i rycin ma charakter informacyjny i jest skuteczne. Podsumowując, ta wielojęzyczna książka utrzymuje spójny temat i wykazuje niezmiennie wysoką jakość treści i stylu rozdziałów.
Ta informacyjna książka udaje, że jej celem jest zgromadzenie szerokiej gamy przykładów raka u ludzi, w których zmiany genetyczne służą jako wskaźniki nowotworów i stanowią podstawę do diagnozy raka . Dyskusje prezentują rozsądne rozważania teoretyczne i odkrywają racjonalne uzasadnienie stosowania różnych technik diagnostyki molekularnej w określonych nowotworach Czytelnik zrozumie, w jaki sposób badania te przyczyniają się do udoskonalenia kryteriów diagnostycznych w wielu nowotworach oraz w jaki sposób może to wpłynąć na rokowanie i postępowanie kliniczne. Genetyka molekularna w diagnostyce raka będzie najbardziej przydatna dla onkologów i patologów; jednak każda osoba z nauk biomedycznych, która chce uzyskać przegląd zastosowania technik genetycznych w diagnostyce raka, skorzysta.
Stephen P. Naber, MD, Ph.D.
New England Medical Center, Boston, MA 02111

[patrz też: pantamed olsztyn, ból dławicowy, azorek oborniki ]