Hipogonadyzm spowodowany substytucją pojedynczego aminokwasu w podjednostce hormonu luteinizującego ad 5

Heterozygotyczna matka probanda miała również podwyższone immunoreaktywne stężenia hormonu luteinizującego w surowicy, zgodne z jej wiekiem. Aktywność jej hormonu luteinizującego w surowicy w oznaczeniu radioelektronowym została zmniejszona, co spowodowało zmniejszenie stosunku testu radioreceptora do wyników testu radioimmunologicznego (0,65). Ten stosunek wynosił 50 procent wartości (1,3) u normalnych kobiet po menopauzie, co sugeruje, że jej krążący hormon luteinizujący zawierał równe ilości zmutowanych i prawidłowych postaci hormonu. W przypadku członków rodziny III-3 i IV-2 aktywność hormonu luteinizującego w surowicy była poniżej granic wykrywalności testu radioreceptorów. Dyskusja
Opisujemy mutację, która powoduje substytucję argininy na glutaminę w aminokwasie 54 podjednostki LH.. Ta mutacja eliminuje zdolność hormonu luteinizującego do wiązania się z jego receptorami, co powoduje, że dojrzewanie nie rozwija się samoistnie, z niepłodnością w stanie homozygotycznym. W heterozygotach męskich efekt mutacji jest bardziej subtelny, powodując upośledzoną steroidogenezę i wysoką częstość występowania niepłodności (trzech z czterech mężczyzn), pomimo rozwoju normalnych cech płciowych wtórnych. Kobiece heterozygoty mają normalny rozwój płciowy i są płodne.
Szereg zaburzeń endokrynologicznych charakteryzuje się podwyższonymi stężeniami hormonów w surowicy, bez dowodów na to, że te podwyższenia mają jakiekolwiek działanie biologiczne. W większości tych zaburzeń niewydolność narządowa powoduje kompensacyjny wzrost poziomu hormonu pobudzającego. Istnieją również przykłady dziedzicznych zespołów oporności na hormony, które są spowodowane przez mutacje receptorów hormonalnych.18 W przeciwieństwie do mutacji receptorów, zidentyfikowano kilka mutacji w hormonach powodujących wadliwe działanie hormonów. Jeden taki przykład składa się z mutacji w genie insuliny, który albo upośledza przetwarzanie proinsuliny na insulinę, albo zmniejsza jej powinowactwo do wiązania z receptorem insuliny.19 Opisana tu mutacja w genie LH. reprezentuje drugi przykład mutacji hormonalnej, która powoduje zespół niedoboru pomimo stwierdzenia prawidłowych lub podwyższonych stężeń hormonu w surowicy w teście radioimmunologicznym. W wyniku tych właściwości ta mutacja w genie LH. powoduje rzadki zespół, który należy odróżnić od hipogonadyzmu hipogonadotropowego z powodu pierwotnej niewydolności gonad.
Kliniczne cechy członków rodziny z mutacją LH. pozwalają wnioskować o fizjologicznej roli hormonu luteinizującego podczas rozwoju i dojrzewania płciowego. Luteinizujący hormon pojawia się najpierw w przysadce podczas 10 tygodnia ciąży, a poziom w surowicy osiąga maksimum (około 20 do 40 jednostek na litr) w tygodniu 16.20. Jedną z potencjalnych funkcji płodowego hormonu luteinizującego jest stymulowanie produkcji androgenów przez jądra w połączeniu z produkcją gonadotropiny kosmówkowej. Androgeny są wymagane do rozwoju normalnego męskiego fenotypu, jak ujawniły to osoby z feminizacją jąder, zaburzenie spowodowane przez mutacje w receptorze androgenowym. Proband (IV-1) w tej rodzinie nie miał funkcjonalnego hormonu luteinizującego i w konsekwencji miał niedobór testosteronu
[więcej w: fryda cennik, unguentum undecylenicum, polopiryna ulotka ]