Częstość występowania wrzodziejących płytek w łuku aortalnym u pacjentów z udarem ad 5

Ponieważ tylko 15 procent pacjentów z zawałem mózgu w niniejszym badaniu nie miało zidentyfikowanej przyczyny zawału, jednak 61 procent występowania owrzodzonych blaszek w łuku aorty w tej podgrupie naszej wysoko wyselekcjonowanej populacji nie może być uogólnione do 40 procent pacjentów z zawałem mózgu. pacjenci z udarem niedokrwiennym o nieznanej przyczynie w prospektywnych seriach klinicznych.1 Podobnie jak migotanie przedsionków31 i stenotyczne miażdżycy tętni...

Celekoksyb do zapobiegania sporadycznym gruczolakom jelita grubego ad 5

Analizy obejmowały wszystkie zdarzenia występujące po pierwszej dawce badanego leku. Pacjentów z końcowym punktem zdarzenia niepożądanego zdefiniowano jako tych, którzy mieli co najmniej jedno z działań niepożądanych w trakcie badania, a wskaźnik ryzyka został oszacowany na podstawie względnego ryzyka (skorygowanego o stosowanie aspiryny). Dodatkowa analiza osobno zbadała poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe, ponieważ zdarzenia te uznano za mające największe zna...

Dowody, że dysleksja może reprezentować dolny ogon normalnego rozkładu zdolności czytania ad 5

W szczególności obliczyliśmy oczekiwany stopień pokrywania się każdej z par klasyfikacji niepełnosprawności w każdym z czterech punktów odcięcia (-2 SD, -1,5 SD, +1,5 SD i +2 SD), stosując każdy z trzech wyników IQ ( werbalne, wydajności i pełnej skali) dla ocen 1, 3 i 5 oraz dwóch wyników osiągnięć (czytanie i matematyka) dla klas od do 6. Pełne wyliczenie wszystkich możliwych dwuwymiarowych kombinacji wyników rozbieżności dało w sumie 3402 porównań. Na...

Przedoperacyjna ocena stopnia zaawansowania raka płuca w połączeniu z PET-CT ad 6

Wszystkie wartości P z wyjątkiem tej dla warstwy były większe niż 0,100. Obserwowana i skorygowana śmiertelność
Rysunek 1. Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera pokazujące łączne prawdopodobieństwo śmiertelności wśród pacjentów przypisanych do Foscarnetu lub gancyklowiru w przypadku zapalenia siatkówki CMV. Śmiertelność była znacząco wyższa w grupie gancyklowiru (P = 0,006 w teście log-rank). Liczbę pacjentów zagrożonych w każdym punkcie cza...

Najnowsze zdjęcia w galerii anatomiapalpacyjna.info:

331#indix combi , #diabetolog radom , #retinopatia cukrzycowa objawy , #olx strzelce kraj , #stomatolog dla dzieci , #poradnia laryngologiczna kraków , #polopiryna s ulotka , #planowanie kariery zawodowej , #ceny rezonansu magnetycznego , #fizjoterapia po operacji halluxa ,