maciej wysocki warszawa ad 5

Wszystkie wartości P z wyjątkiem tej dla warstwy były większe niż 0,100. Obserwowana i skorygowana śmiertelność
Rysunek 1. Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera pokazujące łączne prawdopodobieństwo śmiertelności wśród pacjentów przypisanych do Foscarnetu lub gancyklowiru w przypadku zapalenia siatkówki CMV. Śmiertelność była znacząco wyższa w grupie gancyklowiru (P = 0,006 w teście log-rank). Liczbę pacjentów zagrożonych w każdym punkcie czasowym pokazano na dole figury.
Wskaźnik śmiertelności w grupie gancyklo...

Częstość występowania wrzodziejących płytek w łuku aortalnym u pacjentów z udarem cd

Stosunek płci był podobny w obu grupach (134 mężczyzn i 105 kobiet w porównaniu do 150 mężczyzn i 111 kobiet, P = 0,75). U 26 procent pacjentów z chorobą naczyniowo-mózgową i 5 procent pacjentów z innymi chorobami neurologicznymi i bez patologicznych objawów choroby naczyń mózgowych (P <0,001) stwierdziliśmy owrzodzenie płytek w łuku aorty (Tabela 1). Po kontroli czynników zakłócających związanych z miażdżycą (wiek i masa serca) skorygowane wskaźniki wynosiły odpowiednio 16,9% i 5,1% (skorygowany iloraz szans, 4,0; 95% przedział ufno...

Krwawienie oczne z powodu antykoagulacji

83-letnia kobieta z historią nadciśnienia, jaskry i migotania przedsionków, która miała rozrusznik serca i otrzymywała warfarynę, obudziła się z uczuciem bólu w prawym oku i zauważyła, co uważała za duży siniak. Nie miała bólu głowy, urazu, sztywności karku, nudności ani światłowstrętu. Badanie fizykalne wykazało krwotok podspojówkowy w prawym oku, a także wadę pola widzenia nosa i górnej części oka, wybroczyny okołooczodołowe i obrzęk. Ostrość wzroku pacjenta pozostała niezmieniona od wartości wyjściowej. Ciśnienie krwi wy...

Analiza pełnych genomów sporadycznego stwardnienia zanikowego bocznego ad 5

CYTOMEGALOVIRUS (CMV) zapalenie siatkówki jest najczęstszą infekcją wewnątrzgałkową u pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS), dotykającym około 20 procent z nich.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nieleczone zapalenie siatkówki CMV jest postępującą i niszczącą infekcją co powoduje ślepotę.9 Obecnie dostępne są dwa leki do leczenia zapalenia siatkówki CMV: gancyklowir (Cytovene, Syntex Laboratories) i foskarnet (Foscavir, Astra Pharmaceutical Products). Każdy lek podaje się dożylnie i należy go podawać początkowo w dużych dawk...

Najnowsze zdjęcia w galerii anatomiapalpacyjna.info:

331#olx strzelce kraj , #stomatolog dla dzieci , #poradnia laryngologiczna kraków , #polopiryna s ulotka , #planowanie kariery zawodowej , #ceny rezonansu magnetycznego , #fizjoterapia po operacji halluxa , #poradnia neonatologiczna , #balsam szostakowskiego dawkowanie , #zdrowie definicja who ,