Częstość występowania wrzodziejących płytek w łuku aortalnym u pacjentów z udarem ad

W każdym przypadku odnotowano układ tętniczy oraz miejsce i charakter zmian w tętnicach, jak opisano wcześniej.26 Zarejestrowano stopień zwężenia. W każdym przypadku oceniano kliniczne i patologiczne objawy przyczyny zawału mózgu. Przyczyny zostały sklasyfikowane jako miażdżycowe (o czym świadczy kaniuloza i / lub owrzodzona płytka nazębna, niezależnie od stopnia zwężenia lub zakrzepica zastawkowa nakładana na zwężenie, lub zwężenie tętnicze po stronie tętnicy więcej niż 40 procent), choroba sercowo-zatorowa (określona obecnością kardio...

Gorączka krwotoczna Marburga związana z wieloma liniami genetycznymi wirusa ad

W niniejszym raporcie opisano diagnostykę laboratoryjną, filogenezę wirusa, epidemiologię i kliniczną prezentację gorączki krwotocznej Marburg ujawnionej w obu badaniach, a także trwały nadzór lokalnych urzędników z nieregularną pomocą zewnętrzną. Metody
Obszar epidemii
Wybuch gorączki krwotocznej w Marburgu koncentrował się na wiosce górniczej Durba, której populacja szacowana jest na 25 000, oraz pobliskiej stolicy powiatowej Watsa (populacja 60 000), około 150 km od granicy Ugandy i Sudanu. W momencie wybuchu epidemii obszar ten...

maciej wysocki warszawa ad 7

Względne ryzyko zgonu wśród pacjentów przypisanych do gancyklowiru w porównaniu do ryzyka związanego z foskarnetem wynosi 1,79 (co wskazuje, że śmiertelność w trakcie badania była o 79% wyższa wśród pacjentów przypisanych do gancyklowiru). Różnice w podstawowych cechach grup leczonych nie uwzględniały wyższej śmiertelności obserwowanej wśród pacjentów leczonych gancyklowirem. Ponadto wyłączenie lub włączenie poszczególnych podgrup pacjentów miało niewielki wpływ na ogólny wynik. Na przykład usunięcie pięciu pacjentów, którzy nie ...

Przewlekła niewydolność nerek po transplantacji narządu nienajazdowego ad 7

Radioterapia moczowo-płciowa od dawna jest subspecjalizacją bez odpowiednich zasobów podręczników dla jej mieszkańców i dla praktykujących radiologów potrzebujących rzetelnej, aktualnej pracy referencyjnej. Co więcej, nasi koledzy kliniczni starali się nadążać za szybkim tempem rozwoju technologicznego w radiologii, często na stronach podręczników klinicznych, które mogą zawierać przestarzałe lub ograniczone informacje na temat strategii obrazowania. Dlatego też książka, której celem jest wypełnienie tych luk, jest mile widziana. Rozdziały...

Najnowsze zdjęcia w galerii anatomiapalpacyjna.info:

331#poradnia laryngologiczna kraków , #polopiryna s ulotka , #planowanie kariery zawodowej , #ceny rezonansu magnetycznego , #fizjoterapia po operacji halluxa , #poradnia neonatologiczna , #balsam szostakowskiego dawkowanie , #zdrowie definicja who , #nfz małopolska kolejka do sanatorium , #zaburzenia si ,