Zespoły tętniaka wywołane mutacjami w receptorze TGF- ad 5

Przeanalizowaliśmy dane kliniczne dla wszystkich 52 probantów i 38 krewnych, którzy byli nosicielami zespołu Loeysa-Dietza (tabela 3). Mediana przeżycia dla całej kohorty wynosiła 37,0 lat (ryc. 3A). Spośród tych 90 pacjentów 27 zmarło przed lub w trakcie okresu badania (Tabela 3); Średni wiek w chwili zgonu wynosił 26,0 lat (zakres od 0,5 do 47,0), a r...

Analiza mikromacierzy i klasyfikacja nowotworów

Quackenbush (wydanie z 8 czerwca) przedstawia kompleksowy przegląd technologii mikromacierzy w ramach zastosowań klinicznych, a także omawia pewne ograniczenia analizy molekularnej. Rozważenie nie wspomniane w przeglądzie jest takie, że proces pozyskiwania tkanek do analiz molekularnych może spowodować istotne zmiany w ekspresji genów, niezależnie od biolo...

Jednorazowa noworodka w okresie okołoporodowym plus standardowa zydowudyna w zapobieganiu przeniesieniu wirusa HIV-1 z matki na dziecko w Tajlandii cd

Wykres pokazuje procent godzin w dniu spędzonym w każdym stanie na początku badania i sześć miesięcy w dwóch grupach leczenia. Istotne zmiany wystąpiły tylko w grupie otrzymującej neurostymulację, z dłuższymi okresami ruchliwości, krótszymi okresami bezruchu, krótszymi okresami z kłopotliwymi dyskinezami i dłuższymi okresami snu. Liczby na słupka...

Najnowsze zdjęcia w galerii anatomiapalpacyjna.info:

331#polopiryna s ulotka , #planowanie kariery zawodowej , #ceny rezonansu magnetycznego , #fizjoterapia po operacji halluxa , #poradnia neonatologiczna , #balsam szostakowskiego dawkowanie , #zdrowie definicja who , #nfz małopolska kolejka do sanatorium , #zaburzenia si , #tramal krople ,