Podstawowa opieka – czy przetrwa ad

Średni dochód specjalistów w 2004 r. Był prawie dwa razy wyższy niż w przypadku lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a różnica ta jest coraz większa. Dane ze Stowarzyszenia Zarządzania Grupą Medyczną wskazują, że od 1995 do 2004 roku średni dochód lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wzrósł o 21,4 procent, podczas gdy dla specjalistów wzrósł o 37,5 procent. Raport z Centrum Badań nad Zmianą Systemu Zdrowia z 2006 roku pokazuje, że od 1995 do 2003 roku skorygowane o inflację dochody spadły o 7,1 procent dla wszystkich lekarzy io 10,2 procent dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 5-procentowy wzrost płatności Medicare na opiekę podstawową ogłoszony w czerwcu 2006 r. Jest niewystarczający, aby zmniejszyć różnicę. Rezydencje i liczba studentów medycyny rodzinnej wypełnione przez absolwentów amerykańskiej szkoły medycznej. Z Amerykańskiej Akademii Lekarzy Rodzinnych, na podstawie danych z Narodowego Programu Resident Matching.
Proporcje Trzeciego Roku Wewnętrznych Lekarzy Rodzinnych wybierających kariery jako lekarze ogólni, podospecjaliści i szpitalnicy. Dane z 2001 r. Odzwierciedlają plany zawodowe dla wszystkich mieszkańców trzeciego roku leczenia wewnętrznego, w tym kategorie podstawowe, podstawowe, medyczne i pediatryczne. Dane za wszystkie pozostałe lata odzwierciedlają plany zawodowe osób trzeciego roku uczestniczących w programach medycyny wewnętrznej o jakości podstawowej i podstawowej. Dane dla lat 1998-2003 pochodzą z Garibaldi et al. Dane dla 2004 i 2005 pochodzą z Carol Popkave, American College of Physicians. NA oznacza nie dotyczy.
Czynniki te składają się na nieoczekiwany rezultat: mniej amerykańskich studentów medycyny decyduje się na karierę w podstawowej opiece zdrowotnej.1 W latach 1997-2005 liczba absolwentów szkół amerykańskich rozpoczynających praktykę rodzinną spadła o 50 procent (patrz wykres liniowy). W 1998 r. Połowa pacjentów z chorób wewnętrznych wybrała podstawową opiekę; obecnie około 80 procent to subspecjaliści lub szpitalnicy (patrz wykres słupkowy) .1 Tendencje te pojawiają się w czasie rosnącej potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej nad starzejącą się populacją o zwiększonej częstości występowania chorób przewlekłych. Co więcej, wielu praktykujących pielęgniarki i asystenci lekarzy, którzy mogliby dołączyć do personelu podstawowej opieki zdrowotnej, zamiast tego będą pracować w bogatszych praktykach specjalistycznych. Praktyki podstawowej opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych zależą teraz od zwabiania lekarzy z innych krajów.
Nawet gdy spirala podstawowej opieki zdrowotnej przechodzi kryzys, badania wykazały, że system opieki zdrowotnej oparty na podstawowej opiece zdrowotnej może obniżyć koszty przy zachowaniu jakości. Wskaźniki hospitalizacji dla diagnoz, które można rozwiązać w placówkach opieki ambulatoryjnej, są wyższe na obszarach geograficznych, gdzie dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest bardziej ograniczony. Państwa o wyższym stosunku liczby ludności do populacji mają niższe wydatki Medicare na leczenie i wyższe wyniki w 24 wspólnych miarach wydajności niż państwa o mniejszej liczbie lekarzy ogólnych i więcej specjalistów na jednego mieszkańca.
Ustalenie podstawowej opieki wymaga działań ze strony podstawowej opieki zdrowotnej (ulepszenie mikrosystemu) i większego systemu opieki zdrowotnej (reforma makrosystemu). Konieczne jest przymierze pomiędzy tymi, którzy płacą za opiekę zdrowotną a tymi, którzy zapewniają podstawową opiekę: podstawowa opieka musi obiecać poprawę, a w zamian płatnicy muszą zainwestować w podstawową opiekę.
Na szczęście trwa doskonalenie mikrosystemów
[przypisy: nfz małopolska kolejka do sanatorium, oolong właściwości, diabetolog radom ]
[przypisy: euphorbium ulotka, fryda cennik, łukowiec chełm ]